русукр

Новости

Звіт про виконану роботу директора ПТУ-27 м. Генічеська за 2011-2012 навчальний рік

 

1. Підведення підсумків за проведений навчальний рік.

Педагогічний колектив Професійно-технічного училища № 27 м. Генічеська для забезпечення статутних завдань та здобуття учнями професійної та загальної освіти та робочих спеціальностей на рівні державних стандартів у 2011 -2012 навчальному році керувався Законом України «Про освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, власним статутом.

У 2012 році училище пройшло атестацію в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, акредитацію професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «С») в Управлінні ДАІ МВС України, затверджена нова редакція Статуту, прийнята участь в розробці Держстандарту з професії «Економка».

Підготовка кваліфікованих робітників здійснювалося з 12 професій, 7 з яких – інтегровані, у відповідності з наявною навчально-матеріальною базою, ліцензійним обсягом та потребою регіону в робітниках. Колектив училища на 100% виконав державне замовлення на підготовку робітничих кадрів.

У 2011-2012 навчальному році в училищі було укомплектовано 20 груп.

Працевлаштування випускників становить 95%.

2. За якими професіями здійснюється підготовка у ПТНЗ.

На основі базової загальної середньої освіти:

5122 Кухар 4 розряду, 7412 Кондитер 4 розряду, термін навчання 4 роки;

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду, 7212 Електрозварник ручного зварювання 2 розряду,8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С»),термін навчання 3 роки 8 місяців.

- на базі повної загальної середньої освіти:

5123 Бармен 4 розряду, 5123 Буфетник 4 розряду, термін навчання 1,5 роки.

5122 Кухар 4 розряду, Кондитер 4 розряду, термін навчання 1,5 роки.

5123 Офіціант 4 розряду, термін навчання 1 рік.

Професійно-технічне навчання здійснюється за ДС ПТО з 10 ліцензованих професій:

5230 Продавець (з лотка, на ринку) 2розряду, термін навчання 2 міс.

6151 Рибовод 3розряду,термін навчання 6 міс.

5121 Економка, сімейне обслуговування, термін навчання 6 міс.

5123 Бармен 4 розряду, термін навчання 6 міс.

5123 Буфетник 4 розряду, термін навчання 6міс.

5122 Кухар 3 розряду, термін навчання 6міс.

7412 Кондитер 3 розряду, термін навчання 6 міс

5123 Офіціант 3 розряду, термін навчання 6міс.

5142 Покоївка 2 розряду, термін навчання 6міс.

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С»), термін навчання

4 місяці.

3. Планування навчально-виробничого процесу

Планування навчально-виробничого процесу в училищі здійснювалось згідно до перспективного плану роботи педагогічного колективу Професійно-технічного училища № 27 м. Генічеська розробленого відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 419 розглянутого та ухваленого на засіданні педагогічної ради, затвердженого директором.

4. Господарська робота

- проведені поточні ремонти у всіх навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, в гуртожитку, в їдальні;

- переобладнано до обласного конкурсу кабінет з спецдисциплін по навчанню з професії «Кухар, кондитер»;

- проведені капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної системи в їдальні, та забезпеченість проточною гарячою водою;

- облицьований центральний вхід в училище та гуртожиток тротуарною плиткою ;

- придбано принтер МФУ «Canon MF-3010» вартість 1900 грн.;

- придбано навчальної літератури на 1,2тис.грн., фотоапарат «Олімпус» 1,1тис.грн.,навчальні дошки;

- прийнято участь в обласному огляді кабінетів спецдисциплін;

- зроблено запаси харчування для їдальні;

- відсутність заборгованості по енергоносіям та комунальним послугам за рахунок застосування енергозберігаючих приладів та графік використання природного газу на опалення;

- відсутність порушень техніки безпеки та охорони праці.

5. Проведення виховної роботи серед учнів навчального закладу

Виховна робота проводилась відповідно до «Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності», «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти», плану роботи училища та планів роботи класних керівників.

Виховна робота була зорієнтована на систему позаурочної діяльності учнів, основною метою якої є максимальна реалізація потенціалу кожного виховного заходу в напрямі всебічного виховання та розвитку особистості. Основна увага приділялась морально-правовому вихованню, пропаганді здорового способу життя, попередженню негативних явищ серед молоді, проводилась, індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень. Працювала Рада з профілактики правопорушень. Напрацьовано певну систему виховної роботи з питань превентивного виховання. В 2011-2012 н.р. значно знизився рівень злочинності серед учнів училища. В навчальному закладі створені органи учнівського самоврядування, батьківський комітет, педагогічний всеобуч для батьків.

Розроблено спільні заходи профілактики правопорушень разом з відділом кримінальної міліції та службою у справах неповнолітніх. Налагоджено тісну співпрацю зі службою у справах сімї та молоді, постійно проводяться зустрічі з представниками відповідних служб.

На постійному контролі тримається питання відвідування учнями навчальних занять. Спільно з класними керівниками та майстрами виробничого навчання контролюється питання проживання учнів як в гуртожитку так і на квартирах. В училищі добре організовано роботу учнівського самоврядування.

Самоврядування в професійно-технічному навчальному закладі має на меті виховати і сформувати свідомого, з активною громадською позицією громадянина України. Воно сприяє виробленню в учнів почуття господарів училища покращенню стосунків і діяльності, вмінню спрацювати на принципах гласності, демократизму, через включення молоді у динамічну систему ролей, які є своєрідним тренажером де ці навики практично виробляються і закріпляються. Самоврядування сприяє розширенню діапазону діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, сприяє їх співдружності творчому пошуку ініціативи.

В училищі вже 8 років працює учнівське самоврядування. Форма правління – президентсько-учнівська республіка «Надія», має Статут, структуру, символіку-емблему, гімн, девіз, Кодекс учня ПТУ-27 м. Генічеська. Вищим органом учнівської республіки є збори. Голова учнівського врядування - президент, створені спеціальні комісії: навчальна, дисципліни та порядку; чергування по училищу; культури і корисних справ; прес-центру; з охорони здоров’я та спорту. Кожна комісія здійснює роботу згідно своїх функціональних обов’язків. До складу учнівського активу входять командири всіх навчальних груп. Засідання активу проводяться щочетверга, підводяться підсумки роботи за минулий тиждень, результати оголошуються на загально-училищній лінійці, яка проводиться активом щоп’ятниці. В обласному конкурсі лідерів учнівського самоврядування «Лідер Року» , який проводився у 2010 році команда училища «Надія» зайняла І місце. Учнівський актив училища був нагороджений адміністрацією училища безкоштовною екскурсією в Крим (м. Ялта), а президент учнівського самоврядування у 2011 році за рекомендацією управління освіти і науки облдержадміністрації був запрошений на Всеукраїнський збір учнівського самоврядування (в смт. Мукачево, Закарпатська область). Президент та його заступник беруть участь у роботі стипендіальної комісії, засіданнях Ради профілактики та попередження правопорушень серед учнів училища.

Щодо формування училищного самоврядування то на початку кожного року в групах методом анкетування учнів визначають кандидатури до учнівського парламенту. До всіх учнів доводяться результати анкетування. Після чого кандидати до учнівського парламенту пишуть передвиборчі програми на спікера учнівського парламенту. Вибори голови учнівського самоврядування проводяться через таємне голосування всіх учасників навчально-виховного процесу.

Робота учнівського самоврядування розпочинається з планування. План складається відповідно до напрямків комісій і посадових обов’язків. Форми роботи спрямовані на активізацію пізнавальних інтересів учнів, задоволення їх духовних потреб і розвиток творчих здібностей.

6. Дозвілля учнів (робота секцій, гуртків).

Учні училища постійно відвідують та є активними учасниками заходів організованих місцевими органами влади. Стало традицією відвідування учнями краєзнавчого музею та районної бібліотеки.

Упорядкована система роботи гуртків, секцій:

- гуртків – 14: літературне об’єднання «Натхнення»,театральна студія «Обрії», фольклорний колектив «Веселка», хоровий, дівочий ансамбль «Співаночка», чоловічій ансамбль «Промінь», ВІА , танцювальний «Старс», «Господарочка», технічної творчості «Умілі ручки», літературно-краєзнавчий «Азовець» , у гуртожитку працюють 3 гуртки – «Чарівниця», «Книголюб», «Здоров’я».

- спортивних секцій – 4: волейбол, баскетбол, настільний теніс, футбол. Всього гуртковою роботою охоплено 292 учнів, що складає – 58 %.

7. Навчання дітей пільгових категорій.

В училищі навчаються 503 учні - з них: учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування – 23 чоловіка; напівсиріт – 73 чол., з багатодітних сімей – 51 чол., з малозабезпечених сімей – 53 чол., чорнобильців- 3 чол., обдаровані учні – 7 чол., учні «групи ризику» - 7 чол., з кризових сімей – 3 чол..

Учням-сиротам та учням, що залишилися без батьківського піклування, виплачуються кошти, передбачені чинним законодавством України, вони забезпечені місцем в гуртожитку та трьохразовим харчуванням.

8.Виконання державного замовлення ( у розрізі років)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

заплановано виконано заплановано виконано заплановано виконано

187 187 148 148 175 175

9.Фінансування з обласного бюджету, благодійні фонди, спонсорські (зарплата, комунальні послуги і т.п.).

Професійно-технічне училище № 27 м. Генічеська фінансується з обласного бюджету. Затверджено кошторисом на 2012 рік видатки на суму 6270552 грн. з них на оплату праці працівників – 2654708 грн., нарахування на заробітну плату - 963659 грн. На придбання товарів і послуг – 351199 грн. На оплату комунальних послуг та енерегоносїів – 674910 грн. На стипендії та інші поточні трансфери – 1626070 грн.

За 2012 рік видатки профінансовано на суму 6269501 грн.

За 2012 рік нас спеціальний рахунок надійшло в сумі 283697 грн. в тому числі за освітні послуги 68307 грн., від господарської діяльності 213640 грн., з них виробнича практика 148722 грн., від оренди майна 1750 грн. Витрачено коштів на суму 271151 грн.

За 2012 рік надійшло коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень від отриманих благодійних внесків у натуральній формі від батьківського комітету на поліпшення матеріальної бази училища на суму 169555 грн. в тому числі бензин на проведення занять з водіння – 28059 грн.

На продукти харчування витрачено 73628 грн.

Придбано обладнання і предметів довгострокового користування на суму 25709 грн. (комп’ютер, ноутбук, навчальна література, меблі для класів та лабораторій, станок токарний, принтери).

10. Кадрове забезпечення педагогічним колективом ( підвищення кваліфікації, атестація).

В 2011-2012 навчальному році навчальний процес здійснювало 54 працівників. З них викладачів 19, майстрів виробничого навчання 27, інші ( ст. майстер, вихователі, керівники художньої самодіяльності та фізичного виховання, соціальний педагог, практичний психолог) - 8.

МОНІТОРИНГ ЯКІСНОГО СКЛАДУ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТУ-27

ОСВІТА

( станом на 01.07.2012 року)

№ з/п Освіта Кількісний склад %

1. Педагогічна 20 37,0

2. Інженерно-технічна 13 24,0

3. Інженерно-педагогічна 3 5,0

4. Фахова 18 33,0

5. Не фахова -

Всього: 54

РІВЕНЬ ОСВІТИ

№з/п Рівень Кількісний склад %

1. Повна вища 36 67,0

2. Базова вища 4 7,0

3. Неповна вища 9 17,0

4. Професійно-технічна 5 9,0

Всього: 54

В 2011-2012 навчальному році відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930, згідно графіка та вимог проведена атестація педагогічних працівників училища. В поточному році атестації підлягали 9 педагогічних працівників. Згідно рішення обласної атестаційної комісії 2 викладачам присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», 1 майстру виробничого навчання присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» та 1 майстра виробничого навчання визнано таким, що відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії».

Училищною атестаційною комісією 2 викладачам продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» та 3 педагогічним працівникам підтверджені тарифні розряди.

Відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації педпрацівників ПТУ-27 на 2011-2012 роки були подані замовлення на проходження планових, додаткових курсів при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», ДІПОІПП, та ЦІППО м. Києва. Згідно графіків наданих інститутами післядипломної педагогічної освіти в поточному навчальному році 11 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали посвідчення.

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ

ВИКЛАДАЧІ

№ з/п Кваліфікаційна категорія Кількісний склад %

1. Спеціаліст 5 26,0

2. Спеціаліст ІІ категорії 5 26,0

3. Спеціаліст І категорії 7 37,0

4. Спеціаліст вищої категорії 2 11,0

Всього: 19

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ

МАЙСТРИ

№ з/п Тарифний розряд Кількісний склад %

1. 9 7 26,0

2. 10 3 1,0

3. 11 9 33,0

4. 12 8 30,0

Всього: 27

Педагогічне звання:

«Майстер виробничого навчання ІІ категорії» 2

«Майстер виробничого навчання І категорії» 2

11.Перспективи розвитку навчального закладу.

Виходячи з результатів навчально-виробничої та виховної роботи училища за рік, з вище зазначених нормативних документів про професійно-технічний навчальний заклад, враховуючи інтереси учнів і батьків, головними завданнями є:

- реалізація прав громадян на здобуття професійної освіти, робітничої професії ( п.1 «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах»);

- забезпечення соціального захисту учнів (ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту»), створення безпечних умов для навчання, соціально-психологічної реабілітації учнів, запобігання негативним проявам серед учнівської молоді;

- забезпечення професійної освіти на принципах гуманістичної особистісно-зорієнтованої педагогіки, демократизму, спільної діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств;

- виховання національно свідомого громадянина України;

- вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування; збагачення та осучаснення навчально-матеріальної бази училища;

- посилення роботи щодо профілактики та запобігання в учнівському середовищі негативних проявів, недопущення соціального сирітства . Активно залучати до цієї роботи фахівців органів внутрішніх справ, органів охорони здоров’я, працівників культури та мистецтв, соціально-психологічних служб та практичних психологів;

- особистісна орієнтація змісту освіти в проекції на розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахування інтересів і нахилів;

- впровадження та використання у навчально-виховному процесі новітніх технологій, розширення використання експериментальних педагогічних програм;

- стимулювання інтересу батьків до змін у сучасному освітньому просторі, створення атмосфери спільності інтересів педагогів і батьків, взаємопідтримки, взаємопроникнення партнерів у проблеми одне одного.

- формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

 

 

 

Училище на субботнике. апрель 2013

В Геническе прошел субботник. 4 апреля 2013

Сегодня в нашем городе, как и планировалось, прошел субботник. Поскольку день был рабочий, основной наплыв желающих потрудиться на благо города пришелся на вторую половину дня.

Активное участие приняли и учащиеся нашого училища. Приводилась в порядок как своя так и прилегающая территория.

Просмотреть видео жмите здесь.

суб

 

суб

 

 

 

Вітаємо квітневих іменинників. квітень 2013

 

Вітаємо квітневих іменинників

 

Висоцька Ніна Павлівна – старший комірник

Лінник Олена Анатоліївна – прибиральник приміщень

Максименко Тетяна Василівна – бухгалтер

Ніколаєнко Ольга Миколаївна – викладач

Саликіна Лілія Іванівна – майстер виробничого навчання

Усенко Антоніна Іванівна – практичний психолог

Шпак Ольга Олександрівна – викладач інформатики

 

день народж

 

Минули, наче мить, десятки літ,

Вони — як дощик по тоненькій шибці,

Вони — як ніжний яблуневий цвіт,

Вони — як тонкі струни в першій скрипці,

Тож хай той цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Нехай життя квітує буйним цвітом,

І день народження приходить знов і знов,

А доля хай дарує з кожним роком,

Міцне здоров’я, щастя і любов!

 

 

Благодарность от районной администрации. Март 2013

 

 

Масленица – древний славянский праздник с многочисленными обычаями, что через век дошли до наших дней. Инициаторами праздника Масленицы выступила Геническа районная государственная администрация, а провели сего совместными усилиями из Генической городским советом, Геническими районными коллективами РБК и другими.

Геническа районная государственная администрация выражает искреннюю благодарность за активное участие и спонсорскую помощь в проведении праздника Масленицы коллективу профессионально-технического училища № 27 г. Геническа (директор Шведов Анатолий Иванович) за вкусные вареники и блины, кондитерские изделия.

 

 

 

 

Конкурс ученического самоуправления

В марте 2013 года в училищще проводился конкурс ученического самоуправления. Во время проведения конкурса все группы показали очень хорошие работы. Это были и слайд-шоу, мининиатюры, минисцеенки и прочее. Принимавшие участие ученики смогли показать свои творческие таланты.

 

Праздник масленицы март 2013 года.

 

В пятницу 15 марта 2013 года в Геническе праздновали Масленицу, вместе с которой приходит настоящая весна. Желающих посмотреть сказочное действие на площади Возрождения встречали фольклорные коллективы района, воспитанники Дворца творчества, ученики школ, училищ города.

Как и полагается на массовых мероприятиях, различными вкусностями геничан и гостей города привлекали торговые точки. Бесплатными свежеиспечёнными блинами и варениками побаловали кулинары ПТУ-27.

масляна 2013 01

 

масленица 2013 02

 

 

масляна 2013 03

 

 

 

 

 

 

Методическая работа. «Методические посиделки» март 2013 года.

14 марта 2013 года методист Тернавска Галина Александровна провела с преподавателями училища «Методические посиделки» – «Успех – как составляющая педагогического мастерства». На «посиделках» присутствовали директор методического центра профессионально-технического образования в Херсонской области Ткаченко Светлана Петровна и заместитель директора из учебный производственной работы училища Аникеева Елена Михайловна.

В непринужденной обстановке с чашкой кофе и сладостями методист ознакомила преподавателей с таким понятием как «коучинг в образовании», рассказала быль о кофе. Потом с участниками «посиделок» были обыграны упражнения «Интересные яблочки» и «Пазлы».

В итоге «посиделок» участники получили заряд бодрости и зачерпнули много новой и полезной информации.

Подробнее...

 

Обласна олімпіада 2013 лютий

 

 

Областная олимпиада по инфрмационным технологиям

21 февраля 2013 года, на базе Новокаховского высшего профессионального училища впервые состоялась областная олимпиада по информационным технологиям.

В олимпиаде принял участие учащийся группы № 35 Кащавцев Вадим.

Среди учеников всегда есть одаренные дети, которые легко усваивают обязательный материал по курсу информатики и информационным технологиям и которым хочется большего. К таким ученикам относится и Вадим. Когда встал вопрос, кто поедет защищать честь нашего училища на олимпиаде, то сомнений не было, конечно, Кащавцев Вадим. И он не подвел. Среди 21 участника, Вадим занял по тестовым баллам - ІІ, по практической – ІІІ места. И это замечательный результат.

Поздравляем тебя, Вадим и желаем дальнейших побед.

 

олимпиада

Подробнее...

 

Воспитательная работа «У нас сьогоднi вечорницi»

 

Для лучшего ознакомления учащихся с традициями, обрядами украинского народа в библиотеке 17 января 2013 года был проведен праздник «У нас сегодня вечерницы». Праздник подготовили библиотекарь, воспитатели общежития и ученики, проживающие в общежитии. Ученики посмотрели сценки о гадание на фасоли, на сапогах, на суженого, пели украинских обрядовых песен. Также провели конкурсы «Пройди незаметно», «Кто лучше заплетет косу», читали стихи о Украину, проводили игры с залом. Во время мероприятия звучала украинская народная музыка.

Поскольку библиотека в училище является культурно-образовательным и научно-методическим центром, который выполняет важную роль в формировании национального самосознания, любви к своему народу, в своих национальных традиций, то и жили сегодня перед нами вечерницы, игры, песни и забавы, которые открыли перед собравшимися ум, мудрость, щедрость нашего народа. Вечер «У нас сегодня вечерницы» прошел весело. Как участникам, так и зрителям очень понравилось.

Подробнее...

 

Методическая работа. Педагогические чтения

09/01/2013 года в училище прошли педагогические чтения на тему «Гуманистические идеи В. Сухомлинского как основа личностного ориентированного подхода к обучению и воспитанию».

Подробнее...

 

Декада математики

С 19 по 30 ноября в училище проходила декада математики. на протяжении этой декады проводились конкурсы стенных газет, предлагались для разгадывания кросворды и ребусы на математическую тематику, а также нестандартные и логические задачи.

Надо отметить, что ученики показали достаточные знания в математических терминах и умение решать разные задачи.

Декада закончилась открытым часом общения. теама урока "Математика - царица наук".

 

г. Геническ, ул.Ковпака,36
05534-30234; 05534-30236; 05534-30238

Показать на карте

 

ПТУ №27 г. Геническ © 2012-2013
Все права защищены